ტრენინგები

ბიზნეს აკადემია საქართველოს მაშტაბით ერთადერთი სასწავლო ცენტრია , სადაც ნებისმიერი განათლების მქონე პირს შეუძლია გადამზადება საბანკო სექტორის მიერ გამოცხადებული ვაკანსიებისთვის.

დღევანდელ რეალობაში მენეჯერული უნარების და ცოდნის მიღებას ადამიანები პრაქტიკიდან ცდილობენ. მხოლოდ სამუშაო გამოცდილების დროს შეძენილი ცოდნა და უნარები არ არის საკმარისი გუნდი მართვისვის

სწორად შერჩეული და დაკომპლექტებული კადრები- ძლიერი ორგანიზაციაა. ამიტომ, კურსის მიზანია ადამიანური რესურსების მართვაში პრაქტიკული გამოცდილება, თანამდეროვე და ინოვაციური გადაწყვეტილებების განხილვა.