შაბათის და კვირის სკოლა – ძერწვის წრე

ძერწვის დროს ბავშვი ეცნობა საგნის სივრცულ ფორმას, უყალიბდება ორი ხელით მუშაობის უნარ-ჩვევები და მოძრაობის კოორდინაცია, სივრცული აზროვნება. ბავშვს ძერწვისას უვითარდება მოტორიკა, რაც ააქტიურებს ადამიანის აზროვნებასა და მეტყველებას. ძერწვა დადებითად მოქმედებს ბავშვის ნერვიულ სისტემაზეც. ამრიგად, ძნელია შეაფასო ძერწვის მნიშვნელობა ბავშვის განვითარებაში.
ასაკის გაზრდასთან ერთად გაიზრდება მეცადინეობების სირთულე და თემების მრავალფეროვნება .
მეცადინეობების განრიგი
ხატვის წრეზე მეცადინეობა ჩატარდება ერთხელ ორჯერ. თითო მეცადინეობის ხანგრძლივობა 45-60 წუთი.

3-4 წლიანები შაბათი ან კვირა 15:30 სთ.
4 – 5 წლიანები-შაბათი ან კვირა -16:30 სთ
4 – 5 წლიანები-შაბათი ან კვირა -18:30 სთ
5-6 წლიანები- შაბათი ან კვირა -19 სთ
6-8 წლიანები -შაბათი ან კვირა -19სთ

ძერწვის სწავლის საფასური
ერთი თვის ღირებულება -49 ლარი
სწავლის საფასურის გადახდა თვის დასაწყისში . გადახდის თარიღი : 1-10 რიცხვი.

 

 

რეგისტრაცია