შაბათის სკოლა და კვირის სკოლა – მათემატიკა

მოსწავლეების მიღება მათემატიკის გაძლიერებულ სწავლება მიიღებიან II კლასიდან.
მოსწავლეებს დახვდებათ კეთილმოწყობილი გარემო, ძლიერი , კვალიფიციური პროფესიონალი პედაგოგები.
ჩვენი გუნდის მიზანია, თითოეული მოსწავლის შედეგი.
ჯგუფში მოსწავლე ირიცხება ასაკის ( კლასი) მიხედვით:
3 კატეგორიის ჯგუფი:
I კატეგორია-ძლიერი
II კატეგორია-საშუალო
III კატეგორია-საშუალოზე დაბალი
გაკვეთილის ხანგრძლივობა- 2 სთ
გაკვეთილებს შორის შესვენება -10 წთ
კურსის ღირებულება-კვირაში 1 დღე -70 ლარი
ჯგუფში მსმენელების რაოდენობა -12 მოსწავლე
სწავლის საფასურის გადახდა ხდება თვის დასაწყისში : გადახდის თარიღი- ყოველი თვის 5 რიცხვი.
გაცდენილი გაკვეთილები არ ანაზღაურდება

 

 

რეგისტრაცია

ასაკი

სკოლა

კლასი

მშობლის სახელი და გვარი

საკონტაქტო ტელ:

სასურველი დღე:
შაბათიკვირა