შაბათის სკოლა და კვირის სკოლა – ლოგიკა

მოსწავლეების მიღება მათემატიკის გაძლიერებულ სწავლება მიიღებიან 4 კლასიდან.
მოსწავლეებს დახვდებათ კეთილმოწყობილი გარემო, ძლიერი , კვალიფიციური პროფესიონალი პედაგოგები.
ჩვენი გუნდის მიზანია, თითოეული მოსწავლის შედეგი.
ჯგუფში მოსწავლე ირიცხება ასაკის ( კლასი) მიხედვით:
2 კატეგორიის ჯგუფი:
I კატეგორია: 4-5 კლასის მოსწავლეები
II კატეგორია-6-7 კლასის მოსწავლეები
გაკვეთილის ხანგრძლივობა- 2 სთ
გაკვეთილებს შორის შესვენება -10 წთ
კურსის ღირებულება-კვირაში 1 დღე -70 ლარი
ჯგუფში მსმენელების რაოდენობა -12 მოსწავლე

სწავლის საფასურის გადახდა ხდება თვის დასაწყისში : გადახდის თარიღი- ყოველი თვის 5 რიცხვი.
გაცდენილი გაკვეთილები არ ანაზღაურდება

 

 

რეგისტრაცია