ინგლისური ენის ცენტრი

 • ინგლისური ენის ცენტრი

  ინგლისური ენის ცენტრი

  კურსის ხელმძღვანელები:
  კვალიფიციური , სერთიფიცირებული პედაგოგები ( CELTA კვალიფიკაცია), მოწვეული
  ლექტორები.

  აკადემიური გუნდი გთავაზობთ თანამედროვე და მრავალფეროვანი მეთოდოლოგია.
  სწავლება მიმდინარეობს ოქსფორდის უნივერსიტეტის სტანდარტების დაცვით.
  სასწავლო პროგრამა მოიცავს:
  წერას, ლექსიკის მარაგს, კითხვას, გრამატიკას , მოსმენას (აუდიო მასალა), ვიდეო
  მასალას, თავისუფლად საუბარს, ლოგიკურ მსჯელობას, კრიტიკულ აზროვნებას, ესეს
  დაწერას, სწორ ინტონაციურ გამოთქმას.