რუსული ენის ცენტრი

 • რუსული ენის ცენტრი

  რუსული ენის ცენტრი

  კურსის ხელმძღვანელები:
  კვალიფიციური , სერთიფიცირებული პედაგოგები , მოწვეული ლექტორები.

  აკადემიური გუნდი გთავაზობთ თანამედროვე და მრავალფეროვანი მეთოდოლოგია.
  სასწავლო პროგრამა მოიცავს:
  წერას, ლექსიკის მარაგს, კითხვას, გრამატიკას , მოსმენას (აუდიო მასალა), ვიდეო
  მასალას, თავისუფლად საუბარს, სწორ ინტონაციურ გამოთქმას.