შაბათი და კვირის სკოლა

ბიზნეს სკოლაში ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლებისთვის მოსწავლეები მიიღებიან 7 წლის ასაკიდან. მოსწავლე ჯგუფში ირიცხება საბაზისო ცოდნის ( დონის) და ასაკის მიხედვით.

ზოგადი რუსული ენის კურსი შექმნილია იმ მოსწავლეებისთვის ვისაც სურს ძირფესვიანად შეისწავლოს რუსული ენა. კურსი მოიცავს წერას, კითხვას, გრამატიკას, საუბარს, მოსმენას , სწორი ინტონაციით თავისუფლად საუბარს.

მოსწავლეების მიღება მათემატიკის გაძლიერებულ სწავლება მიიღებიან II კლასიდან. მოსწავლეებს დახვდებათ კეთილმოწყობილი გარემო, ძლიერი , კვალიფიციური პროფესიონალი პედაგოგები. ჩვენი გუნდის მიზანია, თითოეული მოსწავლის შედეგი.

მოსწავლეების მიღება მათემატიკის გაძლიერებულ სწავლება მიიღებიან 4 კლასიდან. მოსწავლეებს დახვდებათ კეთილმოწყობილი გარემო, ძლიერი , კვალიფიციური პროფესიონალი პედაგოგები. ჩვენი გუნდის მიზანია, თითოეული მოსწავლის შედეგი.

ძერწვის დროს ბავშვი ეცნობა საგნის სივრცულ ფორმას, უყალიბდება ორი ხელით მუშაობის უნარ-ჩვევები და მოძრაობის კოორდინაცია, სივრცული აზროვნება