შაბათის და კვირის სკოლა -ზოგადი ინგლისური ბავშვებისათვის

ბიზნეს სკოლაში ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლებისთვის მოსწავლეები მიიღებიან 7 წლის ასაკიდან.
მოსწავლე ჯგუფში ირიცხება საბაზისო ცოდნის ( დონის) და ასაკის მიხედვით.
ოქსფორდის სასწავლო პროგრამის მიხედვით თითოეული გაკვეთილი არის ინტერაქტიული და ეფექტიანი. სასწავლო გეგმის მიხედვით არის შუალედური ტესტირებები და სემესტრული გამოცდები .
კურსი საშუალებას აძლევს მოსწავლეს გაიუმჯობესონ ინგლისური ენის ყველა უნარი დონის შესაბამისად.
წერა, კითხვა, გრამატიკა , მოსმენა თავისუფლად საუბარი, ლოგიკურ მსჯელობა, სწორ ინტონაციურ გამოთქმა.
მოსწავლე ( მოსწავლის მშობელი ) ირჩევს სასურველ დღეს შაბათს ან კვირას.
გაკვეთილი ჩატარდება კვირაში ერთი დღე შაბათს ან კვირას.
ერთი შეხვედრა -ორი გაკვეთილი .
ერთი გაკვეთილის ხანგრძლივობა- 1 სთ-მდე.
სულ: 2სთ ( შესვენება გაკვეთილებს შორის 10წთ )
სწავლის საფასური : ერთი თვე -70 ლარი
სწავლის პერიოდი : სექტემბერი-ივნისი
წლის ბოლოს გაიცემა დონის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.
სერტიფიკატის 3 კატეგორია:
I ხარისხი / II ხარისხი / III -ხარისხი

სწავლის საფასურის გადახდა ხდება თვის დასაწყისში : გადახდის თარიღი- ყოველი თვის 5 რიცხვი.
გაცდენილი გაკვეთილები არ ანაზღაურდება

 

 

რეგისტრაცია