შაბათის და კვირის სკოლაში – რუსული ენის კურსი

ზოგადი რუსული ენის კურსი შექმნილია იმ მოსწავლეებისთვის ვისაც სურს ძირფესვიანად შეისწავლოს რუსული ენა .
კურსი მოიცავს წერას, კითხვას, გრამატიკას, საუბარს, მოსმენას , სწორი ინტონაციით თავისუფლად საუბარს.

მოსწავლეების მიღება იწყება III კლასიდან.
თითოეული გაკვეთილი იყოფა ორ ნაწილად
I გაკვეთილი -ლექსიკა, მართლწერა, გრამარიკა
II გაკვეთილი – გრამატიკული სავარჯიშოებზე და აუდიო მასალათან მუშაობა, საუბარი.

გაკვეთილის ხანგრძლივობა- 2 სთ
გაკვეთილებს შორის შესვენება -15 წთ
კურსის ღირებულება-კვირაში 1 დღე -60 ლარი
ჯგუფში მსმენელების რაოდენობა -10 მოსწავლე

სწავლის საფასურის გადახდა ხდება თვის დასაწყისში : გადახდის თარიღი- ყოველი თვის 5 რიცხვი.
გაცდენილი გაკვეთილები არ ანაზღაურდება

რეგისტრაცია