ხელოვნების სკოლა

ძერწვის დროს ბავშვი ეცნობა საგნის სივრცულ ფორმას, უყალიბდება ორი ხელით მუშაობის უნარ-ჩვევები და მოძრაობის კოორდინაცია, სივრცული აზროვნება.

ხატვის წრეზე ბავშვების მიღება იწყება 3 წლის ასაკიდან. ხატვის წრეზე მოსწავლეები შეისწავლიან აკადემიური ხატვის საფუძვლებს. ისინი შეისწავლიან ფერთა პალიტრებს, გეომეტრიული ფორმები , დომინანტი ფიგურა, ფონი და ა. შ.