ქიდს აკადემია

ბიზნეს აკადემიის სკოლისთვის მოსამზადებელი პროგრამა განკუთვნილია წინა სასკოლო ასაკის (5-6 წლის ) ბავშვებისთვის.